Afsprakenkader

Welkom in de Werkmix

Je bent bij ons iedere weekdag welkom tussen 9u en 17u om samen te werken in een aangename arbeidsomgeving. We trachten voor iedereen werk op maat aan te bieden, in ruil voor een goede dosis motivatie en engagement. Iedereen heeft talenten en deze gaan we samen inzetten om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren.

We zijn het hele jaar open, met uitzondering van feest- en brugdagen. Je krijgt ieder jaar een lijst mee met de sluitingsdagen, ook terug te vinden op onze website.                                                                                    Bij ziekte of afwezigheid mag je een seintje geven, dan maken we verder alles in orde voor jouw. Graag wel een ziekenbriefje binnen brengen nadien.

Voor iedere deelnemer van de Werkmix maken we een samenwerkingsovereenkomst van onbepaalde duur, wat vooraf gaat aan een proefperiode van 3 maanden.

Een werkdag bij ons valt tussen maandag en vrijdag. We werken van 9u30 tot 11u45 en van 13u30 tot 15u00. Tussenin en na 15u00 is er een pauze voorzien waarin je tijd hebt om te ontspannen in de relaxruimte, de cafetaria of om een babbeltje te slaan met elkaar.

In onze cafetaria worden dagelijks verschillende warme maaltijden, pasta’s, broodjes en salades aangeboden. Je maakt zelf de keuze wat je graag wilt eten. De betaling gebeurt via je maandelijkse factuur of payconic. Frisdrank kan je aankopen aan  per consumptie. Water, koffie, thee of warme choco worden gratis aangeboden. Je eigen boterhammen en drank meebrengen is zeker ook een optie.

Indien je graag wilt roken, dan kan dat buiten de werktijden die vastgelegd zijn in de Werkmix. D.w.z. voor en na het werk en voor en na de maaltijd.

Om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in de Werkmix is er om de 2 maanden een deelnemersvergadering. Hierin kunnen de deelnemers hun vragen en/of bedenkingen formuleren die dan in groep worden besproken. Het verslag wordt uitgehangen of via mail aan de deelnemer bezorgt die dit wenst. Ook is er voor families de mogelijkheid om aan te sluiten bij de gebruikersraad van het Klavertje.

Heb je nood aan kiné, dan is er bij ons de mogelijkheid om samen met je zelfstandige kinesisten gebruik te maken van onze kinéruimte.

Maar hoe geraak je nu iedere dag bij ons? Wel, de Werkmix heeft een samenwerking met enkele taxibedrijven om het vervoer te doen. We voorzien glijdende uren van aankomst en vertrek om zoveel mogelijk aan onze deelnemers tegemoet te komen. Je mag natuurlijk ook altijd met je eigen vervoer naar hier komen.

Veel werkplezier gewenst!